Iekšlietu ministrijā notiek kārtējā starpinstitucionālā darba grupa patvēruma meklētāju jautājuma risināšanai