Iekšlietu ministrijas vadība pārrunā sadarbības iespējas ar NATO spēku integrācijas vienību