Parlamentārā sekretāre E.Siliņa piedalās ANO Ģenerālās asamblejas sesijā par cīņu pret narkotikām