Ministrijā apspriež patvēruma meklētāju uzņemšanas un integrācijas jautājumus