Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis godina 1941.gada 14. jūnija deportāciju upurus.