Iekšlietu ministrijā godina Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus