Ziedu nolikšana un svinīgā sēde par godu VP 98.gadadienai