Pateicības pasākums akcijas “Apskauj Latviju” īstenotājiem