R.Kozlovskis piedalās neformālajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē Bulgārijā