Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde Iekšlietu ministrijā