Kā uzlabot cilvēku tirdzniecības apkarošanu Latvijā - mācības policistiem, prokuroriem, tiesnešiem un NVO