gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Piemiņas zīmju paniegšana Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem