Iekšlietu dienestu darbs Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos