gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrs Jēkabpilī pasniedz Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes