Iekšlietu nozares dalība valsts simtgades svinīgajos pasākumos