Iekšlietu un labklājības ministri vienojas par kopīgu nostāju birokrātijas mazināšanā