Iekšlietu un tieslietu ministri paraksta sadarbības memorandu