Ministrijā notiek seminārs "Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti"