Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes pasniegšana Iekšlietu ministrijā