gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Atjaunoto Valsts policijas RRP Rīgas Ziemeļu iecirkņa telpu atklāšana