Pasniedz Iekšlietu ministrijas „Pateicību” par rīcību plūdu draudu laikā