23. decembra Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēde