Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka Ainara Penča pēdējā darba diena