Nodrošinājuma valsts aģentūrā iznīcina kriminālprocesos atsavinātās cigaretes un tabaku