Starpministriju sanāksme par publisko ūdenstilpņu apsaimniekošanas jautājumiem