Iekšlietu sistēmas darbinieku sacensības peldēšanā un policijas trīscīņā