Iekšlietu ministrija prezentē arodbiedrībām priekšlikumus jaunajai darba samaksas sistēmai un atbalsta funkciju amatu sakārtošanai