Apspriež sociālo partneru priekšlikumus sociālo garantiju sistēmas pilnveidošanai