Konference "Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanā"