Sociālo garantiju sistēmas pilnveidošanai izveidotās darba grupas sēde