Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis un valsts sekretāre I.Pētersone-Godmane tiekas ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadību