Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis pasniedz balvas amatpersonām, kuras piedalās Eiropas Savienības misijās