Iekšlietu ministrs ar sociālajiem partneriem apspriež priekšlikumus Valdības rīcības plānam