gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Socioloģiskā aptauja par korupcijas izplatību


Pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pasūtījuma 2011.gada novembrī tika veikta uzņēmēju socioloģiskā aptauja par korupcijas izplatību Latvijā. Aptaujas rezultāti atspoguļo Latvijas uzņēmēju uzskatus par korupcijas izplatību komercdarbības vidē, kā arī pieredzi gan jautājumu kārtošanā dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, gan saskarsmē ar korupcijas problēmām un viņu iespējamā rīcība koruptīvās situācijās.

Aptaujas dati pieejami KNAB mājaslapā : http://knab.gov.lv/lv/education/research/


Atpakaļ