Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016. gadam


 Saskaņā ar 2007.gada 6.marta MK noteikumu  Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.apakšpunktu publicējam

  Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2016. gadam.

 

 

 


Atpakaļ