gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Iekšlietu ministrijas 2016.gada budžeta informācija