Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2019. gadam

Informācija par izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu 2018.gadā Iekšlietu ministrijā

    

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" 4.1 punkta prasībām, Iekšlietu ministrija publisko informāciju par tās amatpersonām (darbiniekiem) 2018.gadā izmaksāto speciālo piemaksu par valsts vai pašvaldības institūcijai būtisko funkciju vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu       
   … Lasīt vairāk

Iekšlietu ministrijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātais un izmaksātais atalgojums (un citas naudas summas, kas viņiem pienākas) par 2019.gada janvāri

 Lai nodrošinātu Satversmes 100. pantā nostiprināto cilvēktiesību uz vārda brīvību, tai skaitā informācijas atklātību, ievērošanu un efektīvu īstenošanu iespējami ērti privātpersonām, publicējam informāciju par visām Iekšlietu ministrijas amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto un izmaksāto atalgojumu un citām naudas summām, kas viņiem pienākas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma regulējumam.
  … Lasīt vairāk