Finanšu vadības departaments

Realizē ministrijas uzdevumus budžeta, finanšu vadības, darba samaksas un sociālo garantiju jomā.
 
Departamenta direktore  Larisa Tumaņana
tel.67219601, e-pasts: larisa.tumanana@iem.gov.lv

Eksperte  Inese Šāble
tel.67829667, e-pasts: inese.sable@iem.gov.lv
 
Finanšu politikas un metodoloģijas nodaļa

Departamenta direktora vietniece, Nodaļas vadītāja Alda Strode
tel.67219602, e-pasts: alda.strode@iem.gov.lv
 
Vecākā referente  Ieva Potjomkina
tel.67219606, e-pasts: ieva.potjomkina@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Tatjana Černova
tel.67219608, e-pasts: tatjana.cernova@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Santa Šaicāne
tel.67219607, e-pasts: santa.saicane@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Agnese Strautiņa
tel.67219169, e-pasts: agnese.strautina@iem.gov.lv
 
Budžeta nodaļa
 
Nodaļas vadītāja Ilga Verčina
tel.67219603, e-pasts: ilga.vercina@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Ilze Veidenberga
tel.67219609, e-pasts: ilze.veidenberga@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Līga Lecinska
tel.67829664, e-pasts: liga.lecinska@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Iveta Bunere
tel.67219610, e-pasts: iveta.bunere@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Genoveva Jansone-Kraine
tel.67219422, e-pasts: genoveva.jansone@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Anna Poloņankina
tel.67219193, e-pasts: anna.polonankina@iem.gov.lv
 
Projektu kontroles nodaļa
 
Nodaļas vadītāja Baiba Balode
tel.67219190, e-pasts: baiba.balode@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Ausma Bernāne
tel.67219068, e-pasts: ausma.bernane@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Lilija Černoriža
tel.67219379, e-pasts: lilija.cernoriza@iem.gov.lv
 
Vecākā referente Liāna Balcere
tel.67219250, e-pasts: liana.balcere@iem.gov.lv
  
Vecākā referente Zenta Rasmuse
tel.67219192, e-pasts: zenta.rasmuse@iem.gov.lv

Vecākais referents Aleksejs Ņetjosins
tel.67219629, e-pasts: aleksejs.netjosins@iem.gov.lv

Vecākais referents Līva Jurševica
tel.67219191, e-pasts: liva.jursevica@iem.gov.lv
 
Galvenās grāmatvedības nodaļa
 
Nodaļas vadītāja Ludmila Gailīte
tel.67219613, e-pasts: ludmila.gailite@iem.gov.lv
 
Vecākā grāmatvede Irēna Eiduka
tel.67219614, e-pasts: irena.eiduka@iem.gov.lv
 
Vecākā grāmatvede Renāte Klipsone
tel.67219620, e-pasts: renate.klipsone@iem.gov.lv
 
Vecākā grāmatvede Irina Pentjuhova
tel.67219615, e-pasts: irina.pentjuhova@iem.gov.lv
 
Vecākā grāmatvede Irēna Šēla
tel.67219069, e-pasts: irena.sela@iem.gov.lv

Atpakaļ