Iekšējā audita nodaļa

Realizē ministrijas uzdevumus iekšējā audita jomā.

Nodaļas vadītājs Jānis Kalugins
tel. 67219202, e-pasts: janis.kalugins@iem.gov.lv

Auditors Rūdolfs Jeromāns
tel.67219234, e-pasts: rudolfs.jeromans@iem.gov.lv

Auditore Vanda Siliņa
tel.67219214, e-pasts: vanda.silina@iem.gov.lv

Auditors Māris Laže
tel.67219232, e-pasts: maris.laze@iem.gov.lv

Auditore Aija Stūrmane
tel.67219506, e-pasts: aija.sturmane@iem.gov.lv

Auditore Inga Veidere
tel.67219215, e-pasts: inga.veidere@iem.gov.lv

Referente Ligita Sofija Grība
tel.67219216, e-pasts: ligita.griba@iem.gov.lv


Atpakaļ