Valsts sekretāra vietniece


Ingūna Aire

tel. 67219404, e-pasts: inguna.aire@iem.gov.lv  


 

Nodrošina iekšlietu politikas un stratēģijas izstrādi un īstenošanu Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības jomā;
Nodrošina iekšlietu politikas un stratēģijas izstrādi un īstenošanu īpašuma, būvniecības un iepirkuma jomās;
Organizē un koordinē ārvalstu finansēto programmu un projektu ieviešanu;
Nodrošina iekšlietu politikas un stratēģijas izstrādi informātikas un sakaru jomā.

Tiešā pakļautībā ir:

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments ar tā direktora pakļautībā esošajām nodaļām:

  • Eiropas lietu nodaļa;
  • Starptautiskās sadarbības nodaļa;
  • Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa.

Informātikas un sakaru nodaļa.
Resursu vadības sistēmas “Horizon” projekta vadītājs.
 

 


Atpakaļ