Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments
 

Realizē ministrijas uzdevumus saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā, starptautisko sadarbību, starptautisko projektu koordināciju un Šengenas jautājumu koordināciju.

Departamenta direktore Tija Rinmane
tel.67219507, e-pasts: tija.rinmane@iem.gov.lv
 
Nozares padomniece Asnāte Kalniņa
tel. +32 2 2383 124, e-pasts: asnate.kalnina@mfa.gov.lv

Nozares padomniece Līga Neidere
tel. +32 2 2383 167, e-pasts: liga.neidere@mfa.gov.lv

Nozares padomnieks Kaspars Āboliņš
tel. +32 2 2383 309, e-pasts: kaspars.abolins@mfa.gov.lv

 

Eiropas lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja, juriskonsulte Anete Valaine-Elsone

tel.67219503, e-pasts: anete.valaine@iem.gov.lv

Vecākais referents Igors Silantjevs
tel.67219569, e-pasts: igors.silantjevs@iem.gov.lv

Vecākā referente Elīna Priedniece
tel.67219254, e-pasts: elina.priedniece@iem.gov.lv

Vecākā referente Karlīna Gulbe
tel.67829652, e-pasts: karlina.gulbe@iem.gov.lv

Vecākā referente Aiga Ābele
tel.67219502, e-pasts: aiga.abele@iem.gov.lv

 

Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja Santa Sproģe-Rimša
tel.67219357, e-pasts: santa.sproge-rimsa@iem.gov.lv

Vecākais referents Jānis Zvilna
tel.67219504, e-pasts: janis.zvilna@iem.gov.lv

Eksperte Diāna Lapoško
tel.67219112, e-pasts: diana.laposko@iem.gov.lv

Vecākā eksperte Ramona Innusa
tel.67219380, e-pasts: ramona.innusa@iem.gov.lv

Vecākais referents Mārtiņš Jankovskis
tel.67219501, e-pasts: martins.jankovskis@iem.gov.lv

Vecākā referente Inga Jankovska
tel.67219001, e-pasts: inga.jankovska@iem.gov.lv

Vecākā referente Ilze Baranovska
tel.67219557, e-pasts: ilze.baranovska@iem.gov.lv

Vecākā referente Marija Samoiļenko
tel.67219070, e-pasts: marija.samoilenko@iem.gov.lv

Vecākā referente Santa Balaško
tel.67219500, e-pasts: santa.balasko@iem.gov.lv

Vecākā referente Anželika Novokreščenniha
tel.67219435, e-pasts: anzelika.novokrescenniha@iem.gov.lvStarptautiskās sadarbības nodaļa

Departamenta direktores vietniece, Nodaļas vadītāja Liene Simsone
tel.67219119, e-pasts: liene.simsone@iem.gov.lv

Vecākais referents Jurijs Koškins
tel.67219693, e-pasts: jurijs.koskins@iem.gov.lv

Vecākā referente Sabina Kaļiņina
tel.67219356, e-pasts: sabina.kalinina@iem.gov.lv

Referente Dace Babiča
tel.67219160, e-pasts: dace.babica@iem.gov.lv


Atpakaļ