gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments
 

Realizē ministrijas uzdevumus saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā, starptautisko sadarbību, starptautisko projektu koordināciju un Šengenas jautājumu koordināciju.

Departamenta direktore Tija Rinmane
tel.67219507, e-pasts: tija.rinmane@iem.gov.lv
 
Nozares padomniece Asnāte Kalniņa
tel. +32 2 2383 124, e-pasts: asnate.kalnina@mfa.gov.lv

Nozares padomniece Līga Neidere
tel. +32 2 2383 167, e-pasts: liga.neidere@mfa.gov.lv

Nozares padomnieks Kaspars Āboliņš
tel. +32 2 2383 309, e-pasts: kaspars.abolins@mfa.gov.lv

 

Eiropas lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja, juriskonsulte Anete Valaine-Elsone

tel.67219503, e-pasts: anete.valaine@iem.gov.lv

Vecākais referents Igors Silantjevs
tel.67219569, e-pasts: igors.silantjevs@iem.gov.lv

Vecākā referente Elīna Priedniece
tel.67219254, e-pasts: elina.priedniece@iem.gov.lv

Vecākā referente Karlīna Gulbe
tel.67829652, e-pasts: karlina.gulbe@iem.gov.lv

Vecākā referente Aiga Ābele
tel.67219502, e-pasts: aiga.abele@iem.gov.lv

 

Starptautisko projektu koordinācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja Santa Sproģe-Rimša
tel.67219357, e-pasts: santa.sproge-rimsa@iem.gov.lv

Vecākais referents Jānis Zvilna
tel.67219504, e-pasts: janis.zvilna@iem.gov.lv

Eksperte Diāna Lapoško
tel.67219112, e-pasts: diana.laposko@iem.gov.lv

Vecākā eksperte Ramona Innusa
tel.67219380, e-pasts: ramona.innusa@iem.gov.lv

Vecākais referents Mārtiņš Jankovskis
tel.67219501, e-pasts: martins.jankovskis@iem.gov.lv

Vecākā referente Inga Jankovska
tel.67219001, e-pasts: inga.jankovska@iem.gov.lv

Vecākā referente Ilze Baranovska
tel.67219557, e-pasts: ilze.baranovska@iem.gov.lv

Vecākā referente Marija Samoiļenko
tel.67219070, e-pasts: marija.samoilenko@iem.gov.lv

Vecākā referente Santa Balaško
tel.67219500, e-pasts: santa.balasko@iem.gov.lv

Vecākā referente Anželika Novokreščenniha
tel.67219435, e-pasts: anzelika.novokrescenniha@iem.gov.lvStarptautiskās sadarbības nodaļa

Departamenta direktores vietniece, Nodaļas vadītāja Liene Simsone
tel.67219119, e-pasts: liene.simsone@iem.gov.lv

Vecākais referents Jurijs Koškins
tel.67219693, e-pasts: jurijs.koskins@iem.gov.lv

Vecākā referente Sabina Kaļiņina
tel.67219356, e-pasts: sabina.kalinina@iem.gov.lv

Referente Dace Babiča
tel.67219160, e-pasts: dace.babica@iem.gov.lv


Atpakaļ