Valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta direktors Vilnis Vītoliņš

tel.67219597, e-pasts: vilnis.vitolins@iem.gov.lv

Nodrošina Iekšlietu ministrijas uzdevumu izpildi tiesību aktu izstrādē un administratīvā procesa ietvaros;
Nodrošina iekšlietu politikas un stratēģijas izstrādi un īstenošanu finanšu  jomā.

Tiešā pakļautībā ir:

Juridiskais departaments ar tā direktora pakļautībā esošajām nodaļām:

  • Normatīvo aktu nodaļa;
  • Tiesiskā atbalsta nodaļa;
  • Starptautisko tiesību nodaļa.


Finanšu vadības departaments ar tā direktora pakļautībā esošajām nodaļām:

  • Budžeta nodaļa;
  • Galvenās grāmatvedības nodaļa;
  • Finanšu politikas un metodoloģijas nodaļa;
  • Projektu kontroles nodaļa. Atpakaļ