Informātikas un sakaru nodaļa

Īsteno ministrijas uzdevumus informātikas un sakaru jomā.


  

Vecākais referents Dainis Samsons
tel.67219067, e-pasts: dainis.samsons@iem.gov.lv

  

 

 


Atpakaļ