Juridiskais departaments

Piedalās ministrijas nolikumā noteikto uzdevumu īstenošanā.
 
Valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta direktors Vilnis Vītoliņš

tel.67219597, e-pasts: vilnis.vitolins@iem.gov.lv

Normatīvo aktu nodaļa

Departamenta direktora vietniece, 
Normatīvo aktu nodaļas vadītāja Inguna Gorbačova-Ščogole 
tel.67219018, e-pasts: inguna.gorbacova-scogole@iem.gov.lv

Juriskonsults Sandis Blumbergs
tel.67219585, e-pasts: sandis.blumbergs@iem.gov.lv

Juriskonsults, datu aizsardzības speciālists Kristaps Sproģis
tel.67219478, e-pasts: kristaps.sprogis@iem.gov.lv

Juriskonsulte Dace Radzeviča
tel.67219418, e-pasts: dace.radzevica@iem.gov.lv

Juriskonsulte Dzintra Rancāne
tel.67219419, e-pasts: dzintra.rancane@iem.gov.lv

Juriskonsulte Inese Sproģe
tel.67219534, e-pasts: inese.sproge@iem.gov.lv

Juriskonsulte Ieva Skirusa
tel.67219417, e-pasts: ieva.skirusa@iem.gov.lv

Juriskonsults Kaspars Siliņš
tel.67219479, e-pasts: kaspars.silins@iem.gov.lv

Juriskonsulte Krista Brūvele
tel. 67219310, e-pasts: krista.bruvele@iem.gov.lv

Tiesiskā atbalsta nodaļa

Nodaļas vadītāja Inga Ļaksa
tel.67219075, e-pasts: inga.laksa@iem.gov.lv

Juriskonsulte Nataļja Kiškele-Novika
tel.67219469, e-pasts: natalja.kiskele-novika@iem.gov.lv

Juriskonsulte Vita Meldere
tel.67219532, e-pasts: vita.meldere@iem.gov.lv

Juriskonsulte Daiga Suipe
tel.67219280, e-pasts: daiga.suipe@iem.gov.lv

Juriskonsulte Linda Gersone
tel.67219309, e-pasts: linda.gersone@iem.gov.lv

Juriskonsulte Tatjana Strade
tel.67219474, e-pasts: tatjana.strade@iem.gov.lv

Starptautisko tiesību nodaļa

Nodaļas vadītāja Karina Zagoskina
tel.67219533, e-pasts: karina.zagoskina@iem.gov.lv

Juriskonsults Aleksejs Niščaks
tel.67219179, e-pasts: aleksejs.niscaks@iem.gov.lv

Juriskonsulte Līva Rudzīte
tel.67219003, e-pasts: liva.rudzite@iem.gov.lv

Juriskonsulte Oļesja Pavļuka
tel.67219584, e-pasts: olesja.pavluka@iem.gov.lv

Juriskonsulte Krista Brača
tel. 67219158, e-pasts: krista.braca@iem.gov.lv


 


Atpakaļ