Vecākie referenti NILLTFN koordinācijas jautājumos 

Koordinē un uzrauga noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas politikas izstrādi un ieviešanu Iekšlietu ministrijas atbildības jomās.

Vecākais referents Laimonis Rozenbaums
tel. 67219067, e-pasts: laimonis.rozenbaums@iem.gov.lv

Vecākais referents Raimonds Grīnbergs
tel.67219517, e-pasts: raimonds.grinbergs@iem.gov.lv

 


Atpakaļ