Informatīvais ziņojums par 2015.gadu

Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” plānotajiem un sasniegtajiem finansiālajiem rādītājiem, darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2015. gadā. Lasīt vairāk

Informatīvais ziņojums par 2014.gadu

Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” plānotajiem un sasniegtajiem finansiālajiem rādītājiem, darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2014. gadā. Lasīt vairāk

Informatīvais ziņojums par 2013.gadu

Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” plānotajiem un sasniegtajiem finansiālajiem rādītājiem, darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2013. gadā. Lasīt vairāk

Informatīvais ziņojums par 2012. gadu

Informatīvais ziņojums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Iekšlietu ministrijas poliklīnika” plānotajiem un sasniegtajiem finansiālajiem rādītājiem, darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem 2012. gadā. Lasīt vairāk