Svarīgākie Iekšlietu ministrijas izstrādātie un virzītie tiesību aktu projekti:

•    Patvēruma likuma projekts
•   
Latvijas Republikas valsts robežas likuma projekts
•   
Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidoto fondu vadības likuma projekts
•   
Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likuma projekts
•  
likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz daļēji dekriminalizēt tādus noziedzīgus nodarījumus, kā zādzību, krāpšanu, piesavināšanos un mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu
•   
likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”, kas paredz daļēji dekriminalizēt tādus noziedzīgus nodarījumus, kā zādzību, krāpšanu, piesavināšanos un mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu
•   
likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””, kas paredz daļēji dekriminalizēt tādus noziedzīgus nodarījumus, kā zādzību, krāpšanu, piesavināšanos un mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu
•   
Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība un apmērs, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kuru atvaļina no dienesta, atmaksā izsniegtā formas tērpa atlikušo vērtību ”
•   
likumprojekts „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”


Atpakaļ