Ministru kabineta noteikumu projekts „Kartība kādā nosaka un apzina paaugstinātas bīstamības objektus, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanu un īstenošanu”

08.03.2017


Pievienotie faili


Atpakaļ