gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes 2013.gada 25.septembra sēdes protokols nr.18